Xem các ngày giờ tốt, xấu theo tuổi trong tháng

Coi ngày giờ tốt xấu trong tháng, năm lựa chọn ra các ngày tốt hoàng đạo giúp bạn có thể tiến hành mọi việc. Đồng thời tránh các ngày xấu xung khắc với tuổi. Dưới đây là tiện ích hỗ trợ bạn có thể xem ngày tốt xấu trong tháng.

Xem ngày đẹp, ngày xấu

Trước khi tiến hành mọi việc đại sự cần chọn ra được các ngày giờ hoàng đạo đẹp hôm nay. Xem các ngày giờ tốt tránh các ngày xấu chuyển nhà, cưới hỏi, sửa nhà, khai trương, hướng xuất hành theo tuổi trong tháng. Bên cạnh đó sẽ tránh được các ngày có sao xấu xung khắc tuổi, xem tuổi nào xung khắc với ngày. Xem ngày chọn giờ tốt theo âm lịch và dương lịch.

Cách xem ngày tốt xấu trong tháng
Cách xem ngày tốt xấu trong tháng

Nhằm giúp mọi việc được sắp xếp một cách chu đáo, mang lại nhiều may mắn, hanh thông. Tránh những ngày bách kỵ dẫn đến mọi việc bất lợi.

Coi ngày tốt, xấu cho biết gì?

Tiện ích coi ngày giờ hoàng đạo, hắc đạo sẽ cung cấp các thông tin về ngày bạn cần xem. Những giờ tốt trong ngày hôm đó, cũng như các tuổi xung khắc với ngày.

Ngày đẹp, giờ tốt

Để lựa chọn được ngày giờ đẹp cần cung cấp các thông tin về các khung giờ đẹp và ngày hoàng đạo tốt. Nhằm tiến hành mọi việc được như ý.

Ngày xấu cần tránh

Khi coi các thông tin về ngày giờ sẽ cung cấp các giờ xấu cần tránh. Từ đó giúp bạn tránh tiến hành các việc đại sự vào ngày xấu.

Thông tin về xem ngày giờ tốt xấu trên đây giúp bạn biết được những ngày tốt, ngày xấu cần tránh. Để mang lại nhiều thuận lợi về sau cho mọi việc. Ngoài ra, bạn có thể xem tra lịch âm dương để biết cụ thể về ngày dương và ngày âm.