Xem ngày bất tương tốt của các tháng trong năm

Xem ngày bất tương chính là chọn ra các ngày tốt trong tháng để tiến hành các việc lớn. Vì ngày bất tương là ngày tốt có thể tiến hành mọi việc. Nhằm đem lại may mắn, hanh thông cho gia chủ. Dưới đây là công cụ xác định ngày bất tương của mỗi tháng.

Chọn tháng, năm muốn xem ngày bất tương (Dương lịch)

Tháng

Năm

Ngày bất tương là gì?

Ngày bất tương chính là ngày không bị dương tương, không có hại cho cả nam và nữ. Vào những ngày này thông thường người ta sẽ tổ chức cho việc đám cưới, dạm ngõ. Vì đây là ngày đẹp tốt cho nam nữ cưới vợ gả chồng. Tạo được cuộc sống hạnh lâu dài về sau. Ngoài ra, khi xác định được ngày bất tương sẽ giúp bạn có thể lên kế hoạch cho những việc lớn khác.

Xem ngày bất tương là ngày gì?
Xem ngày bất tương là ngày gì?

Thực hiện mọi việc vào ngày này sẽ cảm thấy yên tâm hơn về mặt tâm linh. Có thể giúp công việc được diễn ra như ý muốn, đem lại kết quả tốt.

Chọn ngày bất tương

Khi xem ngày bất tương sẽ giúp cho chúng ta biết được ngày bất tương là ngày như thế nào? Cách tính và chọn ngày bất tương ra sao? Bên cạnh đó là ý nghĩa của ngày bất tương.

Tháng, năm cần xem

Khi tiến hành coi các ngày cần dựa vào tháng năm cần xem. Để xác định được các ngày tốt cũng như ngày xấu cần tránh. Nếu trong tháng đó có những ngày bất tương sẽ chọn để tiến hành mọi việc.

Ngày giờ tốt trong tháng

Những ngày bất tương chính là ngày hoàng đạo không xung khắc với việc gì? Bên cạnh đó khi coi ngày bất tương chính là việc giúp bạn lựa chọn ra được những ngày tốt.

Những thông tin về ngày bất tương trên đây giúp bạn biết được chi tiết về các ngày tốt trong tháng. Bên cạnh đó giúp bạn biết được chi tiết về ngày cần xem. Ngoài ra, bạn có thể xem hạn tam tai để biết vận hạn của mình qua mỗi năm.