Xem ngày hắc đạo, ngày xấu theo tuổi

Coi ngày xấu chính là việc giúp chúng ta lựa chọn ra những ngày tốt, tránh các ngày xấu hắc đạo. Nhằm giúp lên kế hoạch cho mọi việc được tốt đẹp. Công cụ xem ngày xấu trong tháng dưới đây sẽ giúp bạn tránh các ngày xấu theo tuổi để tiến hành mọi việc quan trọng đời người.

Chọn tháng, năm muốn xem ngày xấu hắc đạo (Dương lịch)

Tháng

Năm

Coi ngày xấu

Ngày hắc đạo chính là ngày xấu của mỗi tháng, năm. Ngày mà có các vị thần ác đến tìm, để tiến hành mọi việc lớn. Khi coi ngày hắc đạo sẽ giúp bạn biết được chi tiết về các ngày xấu. Nhằm biết được ngày hắc đạo không nên làm gì? Từ đó giúp mọi việc tốt hơn.

Ngày hắc đạo là ngày tốt hay xấu?
Ngày hắc đạo là ngày tốt hay xấu?

Khi xem ngày giờ hắc đạo trong tháng sẽ giúp bạn chọn tránh được các ngày xấu theo tuổi. Chọn được ra các ngày hoàng đạo để tiến hành mọi việc.

Thông tin xem ngày xấu

Khi coi ngày giờ hắc đạo trong tháng chính là ngày mà có các sao xấu chiếu mệnh. Những ngày này ngoài lựa chọn ra các này xấu bách kỵ như ngày tam nương, sát chủ.. còn rất nhiều ngày xấu khác.

Danh sách các ngày xấu

Dựa vào tháng năm cần xem ngày giờ hắc đạo, công cụ sẽ cung cấp các chi tiết về ngày xấu hôm đó. Từ đó bạn có thể dựa vào danh sách công cụ cung cấp sẽ tiến hành coi ngày xấu.

Giờ đẹp trong ngày

Khi tiến hành coi các ngày xấu, cần chọn ra các khung giờ đẹp nếu như công việc không thể trì hoãn. Nhằm giảm đi những vận hạn xấu trong năm. Công cụ sẽ cung các thông tin về giờ đẹp.

Những thông tin trên đây giúp bạn biết được ngày hắc đạo có xấu không? Ngày hắc đạo nên làm gì? Những thông tin khi coi về ngày xấu. Ngoài ra, bạn có thể xem chi tiết cụ thể hơn về ngày âm lịch để nắm rõ từng ngày.