Xem sao chiếu mệnh trong tử vi của mỗi năm

Trong tử vi có các sao chiếu mệnh, bao gồm các sao tốt sao xấu và sao trung tính. Cứ mỗi năm tương ứng với mỗi tuổi sẽ có các sao chiếu. Dựa vào công cụ xem sao hạn dưới đây sẽ giúp bạn biết trong năm gặp sao nào chiếu. Cũng như cách hóa giải các sao xấu.

Chọn năm sinh và giới tính tuổi bạn

Năm sinh (âm lịch)

Giới tính

Chọn xem năm sao chiếu mệnh theo tuổi

Xem sao chiếu mệnh

Cứ mỗi tuổi tương ứng với một sao chiếu trong mỗi năm. Thế nên khi dựa vào bảng sao hạn sẽ giúp bạn biết được bạn gặp sao nào chiếu. Nếu gặp sao tốt chiếu mệnh mọi việc sẽ được thuận lợi, may mắn trong năm. Ngược lại nếu năm đó tuổi bạn gặp sao xấu cần tìm cách cúng dâng sao giải hạn. Tránh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, ốm đau, bệnh tật.

Xem sao chiếu mệnh trong tử vi
Xem sao chiếu mệnh trong tử vi

Khi xem sao theo tuổi sẽ có các sao mộc đức, thái dương, la hầu, kế đô, thái bạch, thổ tú, vân hớn, thủy diệu. Những sao này sẽ có các sao tốt, sao trung tính và sao xấu. Khi xem công cụ sẽ giúp bạn biết được sao nào chiếu trong năm. Để có thể sắp xếp mọi việc một cách chu đáo.

Tiêu chí khi coi sao hạn

Khi coi sao sẽ biết được năm nào tuổi bạn gặp sao chiếu mệnh. Dựa vào nhiều yếu tố và tiêu chí. Nếu gặp sao xấu bạn cần tìm cách cúng sao và bài vị cúng sao kế đô, thái bạch, la hầu. Vì đây là nhóm sao xấu cần hóa giải.

Năm sinh và giới tính

Xét thông tin tử vi cần xem sao chiếu, cũng như dựa vào tuổi và giới tính người đó. Xem sao chiếu cần dựa vào giới tính để biết được mức độ hạn nặng nhẹ của mỗi sao.

Năm xem sao chiếu mệnh

Năm bạn muốn xem sao là năm nào? Năm đó có xung khắc với tuổi bạn hay không? Những thông tin về sự hợp khắc của mỗi năm sẽ giúp bạn biết được.

Thông qua những thông tin về coi sao hạn trên đây đã giúp bạn biết được bạn gặp sao nào chiếu. Bên cạnh đó bạn có thể xem mệnh theo tuổi để biết bạn thuộc mệnh gì trong phong thủy. Nhằm lựa chọn được màu sắc tương sinh, các tuổi hợp mệnh với bạn.