Xem tính trùng tang liên táng và hóa giải

Xem ngày trùng tang là tiện ích hỗ trợ chúng ta xem được ngày giờ trùng tang của người chết. Nhằm xác định được ngày giờ mất của người chết có phạm vào trùng tang hay không? Từ đó có thể biết được cách hóa giải cũng như cách tính trùng tang.

Chọn năm sinh và giới tính gia chủ

Năm sinh (âm lịch)

Giới tính

Chọn giờ, ngày tháng năm mất gia chủ

Giờ mất

Ngày Tháng Năm

Coi ngày chết trùng tang

Trùng tang chính là việc xem ngày giờ mất của người chết có phạm vào ngày xấu không? Để có thể tiến hành tìm cách hóa giải trùng tang. Dẫn đến những hậu quả về sau của người thân còn sống do ngày giờ mất của người chết bị phạm trùng tang, đó được gọi là trùng tang liên táng.

Trùng tang là sao? Xem ngày trùng tang trùng phục và cách hóa giải
Trùng tang là sao? Xem ngày trùng tang trùng phục và cách hóa giải

Coi ngày trùng tang giúp bạn nhận biết được các giờ xấu xung khắc tuổi. Để hóa giải được mất vào ngày giờ trùng tang bạn cần xem ngày giờ chôn cất tốt. Từ đó sẽ giúp bạn hóa giải đi phần nào, đồng thời khi người mất chết trùng tang cần gửi người đó lên chùa và không nên lập bàn thờ tại nhà. Cho đến khi linh hồn người chết siêu thoát mới thờ tại nhà.

Yếu tố tính ngày trùng tang

Để việc xem ngày trùng tang trùng phục của người mất. Cần dựa vào các yếu tố cũng như tiêu chí. Nhằm giúp bạn có thể nắm được thông tin về chết trùng tang.

Giờ mất, ngày mất

Ngày giờ mất chính là yếu tố giúp bạn nắm được thông tin về sự trùng tang của người mất. Dựa vào ngày giờ mất sẽ biết được có phạm trùng tang hay không? Nếu là ngày giờ xấu cần hóa giải đi nếu không muốn xảy ra sự trùng tang về sau cho người thân còn sống.

Năm sinh, giới tính

Năm sinh và giới tính của gia chủ chính là việc giúp bạn có thể biết được cung phi và thiên mệnh của người mất. Dựa vào ngày giờ mất và thông tin tử vi của người mất sẽ cho kết quả trùng tang.

Coi ngày trùng tang giúp bạn biết được mất vào ngày nào? Ngày trùng tang có thật không? Trùng tang là gì? Cách tính trùng tang nhập mộ cho nữ và nam. Từ đó sẽ có cách hóa giải phù hợp để việc trùng tang không xảy ra.