Xem bói sự hợp khắc tuổi chồng Ất Sửu 1985 vợ Tân Mùi 1991

Bạn đang muốn xem sự hợp khắc giữa tuổi chồng 1985 vợ 1991. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề từ đó xem xét tuổi chồng Ất Sửu có hợp vợ Tân Mùi. Từ đó bạn sẽ tìm ra cách hóa giải để cuộc sống vợ chồng càng thêm tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Ất Sửu vợ Tân Mùi

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1985 1991
Tuổi âm Ất Sửu Tân Mùi
Mệnh Hải Trung Kim Lộ Bàng Thổ
Cung phi Càn Càn
Thiên mệnh Kim Kim

Đánh giá sự xung khắc giữa tuổi chồng Ất Sửu vợ Tân Mùi

Đánh giá sự hợp khắc tương hợp giữa xem tử vi tuổi chồng 1985 vợ 1991. Sẽ có đánh giá chi tiết xung khắc từng vấn đề. Dưới đây sẽ là đánh giá chi tiết cho tuổi 1985 có hợp 1991.

.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Hải Trung KimLộ Bàng ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ẤtTânTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
SửuMùiLục xung (Xấu)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
CànCànPhục vị (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KimKimBình (Không xung khắc)

Đánh giá sự xung khắc tuổi chồng Ất Sửu vợ Tân Mùi

5
Tuổi vợ chồng 2 bạn chỉ ở mức trung bình

Trên đây là kết quả đánh giá tuổi chồng 1985 vợ Ất Sửu. Dựa vào kết quả này bạn sẽ biết được sự hợp khắc của hai vợ chồng bạn. Từ đó tìm ra cách hóa giải phù hợp nếu tuổi của hai xung khắc.